Prawo handlowe

Prawo handlowe

W trosce o bezpieczeństwo obrotu prawnego wolą ustawodawcy jest, aby pewne kategorie  czynności związanych z funkcjonowaniem w obrocie spółek handlowych sporządzane były w formie notarialnej. Podstawą tych regulacji jest Kodeks spółek handlowych, który ustala kategorie czynności (w tym dokumenty, umowy, oświadczenia), które powinny być wykonywane w obecności notariusza. Wszelkie czynności dokonywane w tym trybie, muszą ponadto spełniać wymogi określone w treści Prawa o notariacie, które szczegółowo określa, jakie formy należy nadawać poszczególnym czynnościom notarialnym.

Zgodnie z zapisami zawartymi w prawie handlowym oraz w kodeksie spółek handlowych, notariusz może wykonywać czynności notarialne dotyczące działań takich, jak:

 • sporządzanie umów spółek z o.o.
 • sporządzanie umów spółek osobowych
 • sporządzanie formalności dotyczących przekształcenia spółek(także przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową)
 • opracowywanie statutów spółek handlowych: akcyjnych, komandytowo – akcyjnych
 • sporządzanie dokumentów potwierdzających zbycie spółek
 • sporządzanie dokumentów dotyczących ewentualnego podziału spółek
 • sporządzanie protokołów Zgromadzeń Wspólników
 • sporządzanie protokołów Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
 • sporządzanie protokołów Rad Nadzorczych
 • przygotowywanie protokołów zebrań Zarządów
 • poświadczenie podpisów członków organów, np. notarialne poświadczenie podpisów członków zarządu spółki
 • przygotowywanie oświadczeń wspólników dotyczących objęcia akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego
 • sporządzanie umów wniesienia aportów na cele pokrycia udziałów lub akcji

W zależności od rodzaju wymaganej umowy, przedmiotu itp. dokumenty różnią się. W celu pozyskania informacji na temat niezbędnych dokumentów, prosimy o kontakt z kancelarią.

W celu ustalenia terminu podpisania umowy notarialnej, w pierwszej kolejności skontaktuj się z kancelarią . Po ustaleniu terminu, nie spóźnij się na spotkanie z Panią notariusz, która będzie miała zarezerwowany czas tylko dla Ciebie.

Czas sporządzenia umowy, odczytanie, podpisy, wydanie odpisów itp. jest uzależniony od rodzaju aktu, ilości zadawanych pytań, wyjaśnień itp. Z reguły czynność trwa od 45min do nawet 2 godzin.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza, został uregulowany w OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i znajduje się TUTAJ.

W celu poznania dokładnego kosztu, skontaktuj się z kancelarią.

Subskrybuj mailowo nasz Newsletter

 • 513-270-038
 • 33-85-77-116
 • kontakt@notariuszcieszyn.pl
 • 43-400 Cieszyn, Bielska 132