Akty notarialne

Akty notarialne

Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, a jego wyjątkowość polega na tym, że może być spisany tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron. Korzystanie z usług świadczonych przez notariusza zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo dokonywanej czynności prawnej, a nadto daje gwarancję, że sporządzony akt notarialny jest zgodny z prawem, a jako taki, zyskuje charakter dokumentu urzędowego. Urzędowa moc dokumentu oznacza, że jego prawdziwość trudna jest do podważenia. Odróżnia to akt notarialny od dokumentu pisemnego, który nie korzysta z tego prawnego przywileju.

Warto również wiedzieć, że osobą uprawnioną do sporządzania aktu notarialnego jest wyłącznie notariusz oraz zastępca notarialny. Ustawa Prawo o notariacie ściśle określa wymogi ważności aktu notarialnego. Sporządzanie aktu notarialnego wygląda w ten sposób, że notariusz spisuje oświadczenia woli stron uczestniczących w danej czynności notarialnej, odczytuje je, a na końcu podpisuje. Swoje podpisy składają też zainteresowane strony. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w Kancelarii, natomiast strony otrzymują wypisy, które w świetle prawa mają takie samo znaczenie jak oryginał.

Oryginały aktów notarialnych przechowywane są przez 10 lat w Kancelarii, a potem przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Do kategorii aktów notarialnych zaliczamy m.in.:

 • umowy darowizny;
 • umowy sprzedaży;
 • umowy dożywocia;
 • umowy zamiany;
 • umowy zniesienia współwłasności;
 • umowy o podział majątku i inne umowy majątkowe małżeńskie;
 • umowy o dział spadku;
 • umowy w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowej;
 • umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu;
 • umowy w przedmiocie ustanowienia służebności osobistej;
 • umowy deweloperskie;
 • umowy przedwstępne;
 • pełnomocnictwa;
 • umowy o alimenty;
 • testamenty.

W zależności od rodzaju wymaganego aktu notarialnego, przedmiotu itp. dokumenty różnią się. W celu pozyskania informacji na temat niezbędnych dokumentów, prosimy o kontakt z kancelarią.

W celu ustalenia terminu podpisania aktu notarialnego, w pierwszej kolejności skontaktuj się z kancelarią . Po ustaleniu terminu, nie spóźnij się na spotkanie z Panią notariusz, która będzie miała zarezerwowany czas tylko dla Ciebie.

Czas sporządzenia aktu, odczytanie, podpisy, wydanie odpisów itp. jest uzależniony od rodzaju aktu, ilości zadawanych pytań, wyjaśnień itp. Z reguły czynność trwa od 45min do nawet 2 godzin.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza, został uregulowany w OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i znajduje się TUTAJ.

W celu poznania dokładnego kosztu, skontaktuj się z kancelarią.

Subskrybuj mailowo nasz Newsletter

 • 513-270-038
 • 33-85-77-116
 • kontakt@notariuszcieszyn.pl
 • 43-400 Cieszyn, Bielska 132